top of page

Tack för att du tittar in!

Varje levande varelse omges av att unikt elektromagnetiskt fält. Människor har såväl en energikropp som en fysisk kropp. Vi är alla en manifestation av energi och denna energi genomströmmar alla levande organismer. Eftersom vi inte kan uppfatta energin med blotta ögat är den svår för oss att förstå. Detta betyder inte att den inte existerar.

Moderna läkare har inte alltid utbildas för att identifiera problem som ligger bortom de rent fysiska. Obalans i de mentala och andliga sfärerna kan inte skiljas från den fysiska, så sinnrikt är dessa sammanvävda. Besvikelse över den allmänt vedertagna medicinen har till stor del uppkommit därför att många människor ser att den misslyckas när det gäller kroniska tillstånd och har fått erfara störande och förödande biverkningar av mediciner och kirurgiska ingrepp.

Varför inte prova en av de mest effektiva naturliga behandlingsmetoderna. Det finns inga gränser eller begränsningar. Människor i alla åldrar och av båda könen kan få ut positiva effekter av zonterapi.

Man behöver inte vara sjuk för att få behandling. Upptäck att zonterapi kan göra dig avslappnad, lugn och ge dig välbefinnande. Det är också bra metod för att hålla sig frisk och som förebyggande behandling.

 Du är hjärtligt välkommen!

bottom of page